Business-reputation-management

Reputation management

Det skrivs en hel del om begreppet reputation management, dvs rykteshantering. Ett företags rykte är avgörande för dess framgång men detsamma gäller på individ- och medarbetarnivå. Eller som personal branding-gurun William Aruda konstaterar, ”In the new world of work your reputation is the only accepted currency.”

Som man uppfattar medarbetaren, så uppfattar man företaget. Det är individerna som skapar företagets anseende. Så hur jobbar du med dina medarbetares personliga varumärken och professionella rykten?

Ett kostnadseffektivt sätt att arbeta med företags, organisationers och individers varumärken och professionella rykten är via sociala medier och på nätet, online reputation management. Tips – ta fram en strategi för sociala medier och dina aktiviteter på nätet och involvera medarbetarna samt deras varumärken i arbetet. Använd möjligheten att påverka vad som sägs om er på nätet och i sociala medier i den riktning du önskar.

Jag tror att reputation management på individnivå är och blir en viktig konkurrensfaktor framöver, vad tror du?

Inga taggar