Lars Wallin

jennie_ledare_nyfärg

Jennie Jonsson utvecklade med stor energi och skicklighet Ung Företagsamhet Värmland till den framgångsrikaste UF-regionen i landet. Orsakerna till hennes framgångar var bl a en förmåga att tänka strategiskt och att initiera och med kraft genomföra nödvändiga förbättringsprojekt. Hennes intresse för modern marknadsföring, bl a stora mässarrangemang och events, rönte stor och positiv uppmärksamhet hos såväl näringsliv som offentlig förvaltning i Värmland.

Hon har ett omfattande och väl upparbetat kontaktnät av beslutsfattare inom de skilda sektorer hon arbetar. Detta samarbete underlättas ytterligare av Jennies förmåga att blanda gott humör och människointresse med stor effektivitet i arbetet.

/Lars Wallin, fd förvaltningschef och mångårig ledamot i Ung Företagsamhet Värmlands styrelse