John & Kim Johansson

j o kim på rygg

Syftet med att skriva “Guide för unga arbetssökande – skit som fungerar!” är att hjälpa unga människor att få ett arbete. Jennie hjälpte oss att göra en bokrealese som fyllde det syftet. Ett 60-tal arbetssökande bjöds in till bokrealesen och fick en bok och en föreläsning i festlig miljö. Allt det var möjligt då vi hade företagssponsorer som stod för en del av kostnaden. Jennie kom med idéen och hjälpte oss sedan hela vägen tills en lyckad realese var ett faktum. Hon skötte också mediekontakterna vilket resulterade i flera artiklar och ett lokaltv-inslag. Att arbeta med Jennie är ett nöje.

/John & Kim Johansson, författare

Här hittar du en länk till boken